Motýlci

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2018-2019

 

„MOTÝLEK PŘEDČÍTÁ Z KNIH POZNÁNÍ“

Třídní vzdělávací program máme rozdělen do čtyř bloků s návazností na roční období, vývoj v přírodě a pro něj charakteristických změn, jevů a znaků:

  1. Motýlkovo čtení nejen o podzimu
  2. Motýlkovo čtení nejen o zimě
  3. Motýlkovo čtení nejen o jaru
  4. Motýlkovo čtení nejen o létu

 

Naše oddělení III.třída „Motýlci“ v počtu 20-ti dětí ve složení 10 děvčátek a 10 chlapců ve věku od 5-ti do 7-mi let. Jedná se o třídu tzv. předškoláků, tj. povinném, posledním roku pobytu v MŠ před nástupem do ZŠ. Šest dětí má v letošním školním roce odloženou školní docházku.

 

Vzhledem k věkovému složení třídy, se zaměříme především na přípravu do školy. ëBudeme dbát na správný úchop tužky, uvolňovat prsty, zápěstí, loketní i ramenní kloub při plnění vizuomotorický, grafomotorických a zdravotních cviků; k uvolnění a nácviku rozdílného tlaku ruky budeme využívat cvičení s míčky – tenisovými i soft, manipulaci s plastelínou aj. ëPovedeme děti ke svižné a pečlivé práci, neodbíhat od rozdělané práce či úkolu a umět ji řádně dokončit, umět si zapamatovat jednoduché úkoly, zapojit do činností v MŠ také přípravu z domu aj. ëPokusíme se naučit děti, že chybovat je lidské; nestresovat se předem z možného neúspěchu; využívat cvičení a pracovní aktivity k nácviku nové dovednosti či vědomosti; budeme je učit vyhledat si případnou chybu dle předlohy správného řešení a to jak ji opravit; povedeme je, aby se nebály říct si o pomoc jak kamarádů, tak pedagoga ëDále budeme dětem rozšiřovat již získané základní vědomosti o nové, podrobnější poznatky. Budeme u dětí rozvíjet zvídavost s touhou objevovat a učit se novému více do hloubky. ëBudeme důsledně procvičovat získané vědomosti i dovednosti pomocí nástěnky znalostí i pytlíku poznání. ëCelým školním rokem, nás bude provázet motýlek, který nás na svých křídlech seznámí nejen s tajemstvím, která skrývají jednotlivá roční období.

 

S hlavním cílem a zaměřením MŠ „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“ se budeme hlouběji věnovat a rozvíjet:

 

1) pohyb dětí: každodenní ranní cvičení v době od 08:00- do 08:15 hod., zařazování pohybových chvilek, zdravotních cvičení v průběhu řízených činností učitelky i při pobytu venku; na základě velmi dobrých výsledků z loňského roku, budeme pokračovat v pravidelném zapojování rytmicko-motorického cvičení křížových pohybů pravé/levé a horní/dolní části těla k dosažení přirozeného, uvolněného pohybu a propojení činnosti obou hemisfér; zařazení pravidelné, velké – pondělní cvičení s využitím vybavené tělocvičny, kde děti budou používat cvičební úbor + pro letošní rok bude cvičební úbor nově uložen v pytlíku, se kterým budou děti nosit 1x měsíčně úbor domů k vyprání a snad tak předejdeme neustálému zapomínání cvičebního úboru doma; nedílnou součástí rozvoje motoriky bude pobyt venku; Nově máme naplánovány pravidelné návštěvy zuberské sokolovny (1x v uvedeném měsíci pro I. pololetí: v září a listopadu, ve II. pololetí: v lednu, březnu a květnu), kde využijeme tělovýchovné nářadí a náčiní k pohybovým aktivitám a hrám.

2) před čtenářskou gramotnost dětí: pravidelnou četbou knih a povídáním na nejrůznější témata rozvíjet u dětí soustředěnost, představivost, fantazii, schopnost vyjadřování, mluvit v celých větách i rozvinutých souvětích, používat gramaticky správnou řeč s pestrou slovní zásobou; v případě nesprávné výslovnosti bude rodičům doporučeno logopedické vyšetření a následná náprava řeči v péči logopeda. Po celý školní rok, 1x týdně, po úterním obědě, budeme mít zařazen projekt „Babičko, přečti nám pohádku“ – čtení pohádek babičkou, která bude pravidelně docházet a předčítat dětem. Dále pravidelně, 1x v uvedeném měsíci, budeme navštěvovat městskou knihovnu (I. pololetí: v říjnu a prosinci, ve II. pololetí: v únoru, dubnu a červnu), kde se zúčastníme programu paní knihovnice, seznámíme se s prostory knihovny a budeme si předčítat z knih pro děti

 

Třída Motýlků zařadí do školního roku 2018/2019 nově třídní projekt nazvaný              „Pátky s ABECEDOU“ – projekt zaměřen na přípravu na školu, kde budeme pravidelně každý pátek věnovat jednomu písmenku z abecedy, důležité budou pro nás věci, začínající na dané písmeno;  děti donesou z domu ony věci, vytvoříme výstavu a budeme si tímto uvědomovat, cvičit hlásky na začátku slova, rozšiřovat slovní zásobu, komunikovat; budeme si písmenko vyrábět, malovat, lepit, modelovat z plastelíny, dýmkových drátků nebo barevných provázků, aj. Projektem nás bude provázet píseň „Písmenková mašinka“ spolu s pořadem ČT „Od Andulky po žížalu“ a knižní publikací „Žvanda a Melivo“. Hmatatelným výsledkem bude složka jednotlivých písmen veselé abecedy každého dítěte.

 

V neposlední řadě zařadíme do třídního vzdělávacího plánu, vedle vzdělávacích činností, rozvoj dovednosti sebehodnocení dětí. Třida předškolních dětí se každoročně potýká s prohřešky v kázní a přílišným hlukem; proto budeme letos ještě důsledněji dodržovat všech 11 pravidel naší třídy. Povedeme děti k sebehodnocení, aby dítě nedělalo práci pro uspokojování představ dospělého či někoho jiného, ale aby ji dělalo pro uspokojení vlastní a bylo schopno svou práci i chování samo zhodnotit. Aby dokázalo říci, co se mi dnes podařilo, z čeho jsem měl radost, co mi šlo moc dobře, co mi moc nešlo, co se mi nedařilo, co dělám rád a co nerad, proč se mi to nedařilo a jak to udělám příště, co se mi líbilo a co ne, kdo mě rušil a kdo mi pomohl, jak se cítím, když se mi něco povede, a jak se cítím, když se stále nedaří; zda chci být kamarády brán jako uličník, který ubližuje, křičí, vyrušuje; co cítím, když mi někdo ublíží, nebo když já ublížím někomu, podle jakých pravidel jsme pracovali a které pravidlo jsme porušili (pravidla soužití vyvěšená ve třídě). Pokud bude dítě opakovaně porušovat pravidla, určí, které porušuje – vybarví si obrázek nebo si v klidu poskládá puzzle připomínající porušené pravidlo. Dále povedeme děti k přemýšlení, jak bychom komu mohli poradit nebo pomoci, návrhy na řešení problémových situací atd. Povedeme děti k tomu, aby o svých citech, náladách, potřebách i prožitcích více hovořily.

 

Třídní učitelky: Bc.Vladimíra Janošková, Markéta Trojáková

Zapsáno: 20 dětí

Seznam dětí:

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6