Mravenečci

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2018-2019

PUTOVÁNÍ S FERDOU MRAVENCEM

 

Třídní vzdělávací program máme rozdělen do čtyř bloků s návazností na roční období a jejich charakteristické znaky:

 

  1. Ferda poznává kouzlo podzimu
  2. Ferda a tajemství zimy
  3. Ferda a rozkvetlé jaro
  4. Ferdovo letní dobrodružství

 

 

V letošním školním roce nás bude provázet maňásek Ferdy mravence. Navážeme ve své práci na poznatky a vědomosti, které děti získaly v minulém školním roce. Pracovat budeme s věkovou skupinou 3-6-letých dětí, z toho předškolních dětí je 8.

Úkoly budou přizpůsobeny věku dětí. Nové děti budeme seznamovat se základními vědomostmi, dovednostmi, pravidly naší třídy a kulturně-společenskými návyky. U předškoláků se zaměříme na přípravu do školy, budeme rozvíjet soustředěnost, logické myšlení, dbát na správný úchop psacího náčiní. Budeme uvolňovat prsty, zápěstí, loketní a ramenní kloub při grafických a zdravotních cviků. Budeme je vést i k pečlivosti a k dokončení rozdělaného úkolu. Rozvíjet budeme i souvislý mluvený projev, výslovnost, výraznost a hlasitost.

 

 

Hlavním cílem a zaměřením naší mateřské školy je zdravá mateřská škola. Hlouběji se budeme věnovat a rozvíjet:

  1. Environmentální výchovu

Naším základním cílem bude podněcovat v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v krásný a trvalý vztah k přírodě. Budeme pro děti připravovat ekologicky motivované hrové aktivity a také činnosti přispívající péči o životní prostředí, okolní krajinu a společnost. Budeme je vést k ochraně přírody, třídění odpadů, recyklaci a jejich vlivů na život. V okolí mateřské školy budeme pečovat o čistotu lesa, pravidelně vynášet umístěné odpadkové koše. Zúčastníme se čištění lesa ke Dni Země. Na školní zahradě budeme pečovat o bylinkový a zeleninový záhon, kde se děti budou aktivně podílet na péči o ně – sadit, plít, okopávat a zalévat. V rámci mateřské školy proběhne sběr starého papíru, který budeme vyvážet do sběrného dvora ve Valašském Meziříčí. Zúčastníme se ekologických programů ve Frenštátě pod Radhoštěm, v zámku Lešná a v EKO centru ve Valašském Meziříčí.

 

  1. Před-čtenářskou gramotnost

Pravidelnou četbou knih a povídáním budeme u dětí rozvíjet soustředěnost, představivost a fantazii. Budeme klást důraz na správné vyjadřování dětí, mluvení v celých větách i souvětích. Dětem, které mají nesprávnou výslovnost doporučíme logopedické vyšetření a následnou nápravu řeči u logopeda.

 

  1. Pohybové dovednosti

Naší snahou bude vést děti k všestrannému pohybovému rozvoji, správnému držení těla a ke koordinaci pohybů. Pohyb budeme zařazovat v HP chvilkách, závodivých hrách, při cvičení na nářadí i s náčiním, při pobytu v tělocvičně naší mateřské školy, venku a na školní zahradě.

 

Třídní učitelky:

Tereza Smočková

Dana Vaňková

 

Zapsáno : 28 dětí

 

 

Seznam dětí:

 

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6