Světlušky

 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

Třídní učitelky: Bc. Vladimíra Janošková (ředitelka MŠ)

Kateřina Třetinová

Školní asistent: Jana Zemanová

Třída je heterogenní a dochází do ní celkem 27 dětí.

Složení skupiny: 16 chlapců, 11 dívek

Věkové složení skupiny: 2 – 3 leté děti . . 3 – 4 leté děti

Počet dětí navštěvující MŠ prvním rokem: 15

 

Třída,  je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků. Má dostatečně velké prostory k využití, prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třída je vybavena dřevěnými lůžky pro odpočinek, která odpovídají hygienickým požadavkům. Všechny hračky jsou dětem dostupné, vybavení hračkami je dostačující, bezpečné, vhodné pro všechny věkové skupiny. Součástí třídy Světlušek  je také kvalitní, estetická koupelna a hygienické zařízení (WC) pro děti. Zaměření Světlušek je na hudební a pohybovou výchovu. Využíváme ke zpěvu různé hudební nástroje (klavír, orffovy nástroje, xylofon…), pohybové zaměření, jóga pro děti, lokomoční pohyby. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech.

Motto třídy:

“ Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi,                                                  

   objevovat svět nás baví, jsme veselí a moc hraví!  „

 

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,

U SVĚTLUŠEK JE VŽDY PRÍMA.

JSME TU VŠICHNI KAMARÁDI,

CO SE MAJÍ SPOLU RÁDI.

SLUNCE, DUHA, DÉŠŤ I MRAK,

VŠEHO NECH A POJĎ SI HRÁT!!!

ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ

KAŽDOU BARVU NAŠE ŠKOLKA MÁ.

 

Třídní vzdělávací program    2020/2021

Světluška a barevný svět

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků – podzim,  zima, jaro, léto       

Cíle programu:       

– adaptace dětí na prostředí mateřské školy

– vést děti k vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti živé a neživé přírody a rozmanitosti lidí

– rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální

– směřovat výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, vytváření zdravých postojů a návyků

– rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie dětí

– vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho     pobytu v mateřské škole

– respektovat individuální potřeby dítěte

– učit se pozitivně vnímat své tělo a uvědomovat si jeho funkce a možnosti, chránit své vlastní zdraví i druhých

– rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou ,prohlubovat znalosti enviromentální výchovy

– rozvíjení schopností spolupracovat, vést děti k pochopení a respektování pravidel společného soužití

 

 

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6