Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Zápis dětí
do MŠ DUHA

27. 04. 2023
 1. 5. 2023 – 5. 5. 2023

Předškolní vzdělávání je povinné dle § 34, odst. 1, zákona
561/2004 Sb. od 1. 9. 2017 pro ty děti, které k 31. 8. daného
roku dosáhnou 5 let.
Možnost pro podání žádosti:

 • datovou schránkou školy – kkwpeqw
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou na adresu: MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín
 • přijímání vyplněných žádostí v MŠ DUHA v době od 9.30 hod. do
  13.00 hod.
  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
  naleznete na našich webových stránkách + Kritéria pro přijímání dítěte
  www.msduha-zubri.cz (pro rodiče – dokumenty)
  Bc.Vladimíra Janošková, ředitelka MŠ DUHA
školka