Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ / K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO DĚTI / ŽÁKY UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

30. 05. 2022

Pro děti / žáky ukrajinských uprchlíků byl stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce na pondělí 6. června 2022 (od 9:30 – 12:30 hodin) v MŠ DUHA (osobně).Ředitelka mateřské školy nejprve rozhodne o přijetí dětí/žáků po běžném zápisu. Případná volná místa pak připadnou dětem ukrajinských uprchlíků během „zvláštního zápisu“.

školka