Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

O nás

Mateřská škola má tři třídy. Budova je jednopatrová s bezbariérovým přístupem. V přízemí se nachází třída „Sluníček„, tělocvična, sborovna, šatna pro děti, hygienické zařízení pro děti i personál, samostatná jídelna, kuchyň, kancelář pro provozní zaměstnance, šatna, sklad potravin a místnost pro hrubou očistu zeleniny. V prvním patře se nachází třída „Motýlků“ a třída „Mravenečků„, a dále šatny pro děti, ředitelna se spisovnou a hygienické zařízení pro děti i zaměstnance.

Ve třech heterogenních třídách se může vzdělávat až 76 dětí. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé, okna jsou vybavena vertikálními žaluziemi. Vybavení nábytkem je účelné a moderní. Třída „Motýlků“ je určena především pro děti s povinnou školní docházkou a s odloženou školní docházkou, třída „Mravenečků“ pro děti ve věku 4 až 6 let a třída „Sluníček“ pro děti mladší. K pohybovým aktivitám a cvičení slouží tělocvična v přízemí, která je vybavena tělocvičným nářadím a náčiním. Ve všech třídách i v tělocvičně jsou čističky vzduchu.

K mateřské škole patří i velká oplocená přírodní zahrada, která nabízí rozličné možnosti pohybu, rozšiřuje pozorovací schopnosti a smyslové vnímání. Děti zde získávají první zkušenosti s pěstováním rostlin a péčí o ně. Školní zahrada slouží ke společným činnostem dětí, stává se prostorem pro vzdělávání, individuální a skupinovou hru i sport. V případě hezkého počasí zde probíhá i výchovná činnost. Na zahradě se pořádají i společné akce dětí a rodičů. Okolí mateřské školy nabízí možnost vycházek do přírody.

Součástí školy je i vlastní kuchyň se samostatnou jídelnou, která slouží ke stravování dětí ze třídy „Motýlků“, „Mravenečků“ a personálu. Třída „Sluníček“ se stravuje ve své třídě. V této třídě děti i odpočívají na připravených lehátkách. Ve třídě „Motýlků“ a „Mravenečků“ děti odpočívají na poduškách.

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) „SPOLU SI HRÁT, SPOLU SE SMÁT“, který vytváří tým pedagogických pracovníků na základě závazného „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)“. Každá třída má vytvořen svůj vlastní „Třídní vzdělávací program“, který vychází z ŠVP.

V mateřské škole nyní pracuje 12 zaměstnanců, z toho je 6 pedagogických pracovnic, vedoucí stravování, kuchařka, pomocná kuchařka, uklízečky, účetní a školní asistent.

Mateřská škola nabízí výuku angličtiny pro děti, kterou zajišťuje externí lektor. Dále předplavecký výcvik v Rožnově pod Radhoštěm nebo lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích.

Dopravní dostupnost školy.

Mateřské škola se nachází v okrajové části města na Starém Zubří a vede k ní asfaltová silnice. Součástí školy je také parkoviště. Další možností dopravy pro rodiče a děti je využití hromadné autobusové dopravy. Zastávka se nachází asi 300 m od školy.

Zřizovatelem MŠ DUHA je Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří.

Provozní doba MŠ DUHA je od 6.30 hod. do 16.00 hod. O hlavních prázdninách je mateřská škola uzavřena v měsíci červenci a srpnu, a to zpravidla na 5 týdnů.

Budova a zázemí školky

školka