Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín,
příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

MŠ, jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

MŠ DUHA
Na Potoku 369
756 54 Zubří

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

MŠ DUHA
Na Potoku 369
756 54 Zubří

4.3 Úřední hodiny

dle dohody

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 571 658 074
Ředitelka – mobil: +420 602 553 531
Školní jídelna: +420 571 658 976
Vedoucí školní jídelny – mobil: +420 702 040 072
Světlušky: +420 725 545 485
Mravenečci: +420 725 716 189
Motýlci: +420 601 543 404

4.5 Adresa internetové schránky

www.msduha-zubri.cz

4.6 Adresa podatelny

MŠ DUHA
Na Potoku 369
75654 Zubří

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:
ms.duha.zubri@seznam.cz (ředitelka)
msstarezubri@seznam.cz (vedoucí školní jídelny)

4.8 Datová schránka

kkwpeqw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu – 177 068 8379/0800

6. IČO

70874590

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.duha.zubri@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): kkwpeqw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: MŠ DUHA, Na Potoku 369 756 54 Zubří
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy Bc. Vladimíra Janošková

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11. 1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytování informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MŠ DUHA, Zubří poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
školka