Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Motýlci

Motýlci

Třídní vzdělávací program 2021/2022

Třídu „MOTÝLCI“ ve školním roce 2021/2022 navštěvuje 20 dětí (11 chlapců a 9 děvčat).

Jedná se o třídu dětí s odloženou školní docházkou a dětí docházejících od MŠ v posledním roce, tedy s povinnou školní docházkou. Nejen z tohoto pohledu, je jedním z cílů třídy Motýlků propracovaná a komplexní příprava dětí pro zdárný vstup do základní školy s přihlédnutím na individuální potřeby každého dítěte.

Spolu s dětmi se budeme snažit vytvářet bezpečný prostor pro vlastní sebepoznání, zkoumání, objevování i tvoření k čemuž nám bude nápomocný třídní vzdělávací plán „Všudybýlek na cestách za dobrodružstvím“. Motýlek Všudybýlek je našim všetečným průvodcem známými i neznámými místy. Děti budou vedeny nebát se chybovat ba naopak, považovat chybu za okamžik, od kterého se dějí velké změny – vnímat chybu jako impuls, že cesta, kterou šly, nebyla správná a je třeba zkoušet cestu jinou. Dobrodružství na cestách je hlavním vodítkem a motivačním prvkem. Proto si balíme kufr a vyrážíme poznávat SVĚT!

Třídní učitelky: Markéta Trojáková a Adéla Ulrychová

školka