Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

GDPR

Kontakt na správce osobních údajů

Školní informační systémy s.r.o.
se sídlem Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov,
IČ: 06709273
zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, spisová značka C103835,
zastoupená jdnatelem, p.Alešem Felnerem

školka