Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Projekty EU

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v MŠ DUHA III

Logo projektu Evropské unie a MŠMT

Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 306 186,00 Kč.

Projekt má název Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v MŠ DUHA III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020970.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 11. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na projektový den ve výuce.

školka