Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Projekty EU

Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 478 856,00 Kč.

Projekt má název Šablony OP JAK v MŠ DUHA a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003491.

Realizace začala 1. 12. 2022 a projekt potrvá do 30. 11. 2024.

Cílem tohoto projektu je prosazovat zejména rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na personální podporu – školního asistenta MŠ a na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

školka