Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Sluníčka

SLUNÍČKA

Třídní učitelky: Bc. Vladimíra Janošková, Tereza Smočková

Školní asistentka: Michaela Ondryášová

Charakteristika třídy

Do třídy Sluníček je letos zapsáno 25 dětí od 2 do 4 let – 13 děvčat a 12 chlapců. Tento rok do třídy nastupuje 17 nových dětí – z toho 2 děti dovršující 3 roky až po novém roce.

Třída je vybavená vhodným nábytkem s dostatkem hraček pro všeobecný rozvoj dětí do 4 let. Součástí třídy je čtenářský koutek s pohovkou a poličkou s knížkami, hudební koutek s klavírem a nástroji, kuchyňka, výtvarný koutek. Na koberci a u stolečku jsou potom dětem k dispozici konstruktivní, logické, didaktické hry, které děti využívají k volné hře při příchodu do MŠ, při nepřízni počasí nebo během odpoledních činností.

Před vstupem do třídy má každý své okýnko se značkou a fotkou, kterou si při příchodu otočí na fotku a při odchodu zpět na značku.

Pro odpolední odpočinek má každý postýlku se svou značkou a košík na oblečení – děti se na spánek převlékají do pyžam, která si každých 14 dnů děti nosí čistá.

Součástí třídy je také sociální zařízení – sprcha, WC, umyvadla. Děti si během dne pravidelně umývají ruce – při příchodu do MŠ, před svačinou, obědem, atd. Každý má svůj ručník a kelímek na kartáček – po obědě si myjeme zoubky.

Třídní vzdělávací plán pro školní rok 2023-2024

SLUNÍČKO SE PROBUDILO,……všechny listy obarvilo

V tomto období se zaměříme zejména na kladnou adaptaci nově příchozích dětí. Seznámíme se s pravidly třídy, s prostředím mateřské školy – hracími koutky, tělocvičnou při pravidelném cvičení, s kuchyní, ale i s ostatními třídami.

V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o kráse podzimu. Zahrnuty budou témata o sklizni ovoce a zeleniny, o změnách počasí, odlet plátků do teplých krajin, o lese a jeho podzimních barvách, plodech stromů, o zvířatech, která v lese žijí, ale také o podzimních tradicích. V tomto období nás čekají také týdny s knihou – tedy pohádkové.

Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Zaměříme se na rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, seznámíme se s pravidly chování ve vztahu k druhému – kamarádovi, dospělému.

…do deky se zabalilo

V tomto období se zaměříme zejména na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust. Nebude chybět ani tradiční posezení u stromečku, pečení.

Pokud nám to letošní zima dovolí, ukážeme si, jak kouzlí. Zahrnuty budou témata o znacích zimy, zimních sportech, zimním oblečení, o lidském těle a zdraví. Čekají nás pokusy se sněhem, zkoumání pod mikroskopem, ochutnávání a poznávání zdravých či nezdravých potravin.

Budeme u dětí podporovat vytváření zdravých        životních návyků, ale také rozvoj hrubé motoriky, uvědomění si vlastního těla, rozvoj tvořivosti a jemné motoriky.

…poupě v trávě pohladilo

V tomto integrovaném bloku si připomeneme typické znaky jara. Zahrnuty budou témata o jarních květinách, domácích zvířatech, seznámíme děti s místem, kde vyrůstají a povídat si budeme také o povolání a dopravě.

Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí,…

V tomto období nás čeká seznámení s místem a prostředím, kde dítě žije, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, planetou Zemí, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních – výslovnosti, mluvního projevu.

…teplé léto vykouzlilo

Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě a prázdninách.

S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování.

školka