Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Sluníčka

  • …„Už vidím barvy podzimu!“
  • …„ Připrav se na bílou peřinu!“
  • …„Chytlo jsem poupátka při činu!“
  • …„Paprsky konečně rozvinu!“

Třídní učitelky: Bc. Vladimíra Janošková, Tereza Smočková

Asistentka: Jana Zemanová

Charakteristika třídy

Do třídy Sluníček je letos zapsáno 25 dětí od 2 do 4 let – 14 děvčat a 11 chlapců. Tento rok do třídy nastupuje 17 nových dětí – z toho 4 děti dovršující 3 roky až po novém roce.

Třída je vybavená vhodným nábytkem s dostatkem hraček pro všeobecný rozvoj dětí do 4 let. Součástí třídy je nově čtenářský koutek s pohovkou a poličkou s knížkami, hudební koutek s klavírem a nástroji, kuchyňka, výtvarný koutek. Na koberci a u stolečku jsou potom dětem k dispozici konstruktivní, logické, didaktické hry, které děti využívají k volné hře při příchodu do MŠ, při nepřízni počasí nebo během odpoledních činností.

Před vstupem do třídy má každý své okýnko se značkou a fotkou, kterou si při příchodu a odchodu otočí. Děti si tato „okýnka“ samy vytvoří.

Pro odpolední odpočinek má každý postýlku se svou značkou a košík na oblečení – děti se na spánek převlékají do pyžam.

Součástí třídy je také sociální zařízení – sprcha, WC, umyvadla. Děti si během dne pravidelně umývají ruce – při příchodu do MŠ, před svačinou, obědem, atd. Každý má svůj ručník a kelímek na kartáček – po obědě si myjeme zoubky.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2022/2023

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

Třídní vzdělávací plán je rozdělen do čtyř integrovaných bloků v návaznosti na roční období.

…„Už vidím barvy podzimu!“

V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o kráse podzimu. Zahrnuty budou témata o sklizni ovoce a zeleniny, o změnách počasí, odlet plátků, o lese a jeho barvách, o zvířatech, která v lese žijí, ale také o podzimních tradicích. V tomto období nás čekají také týdny s knihou – tedy pohádkové.

Na podzim se zaměříme zejména na kladnou adaptaci nových dětí. Budeme děti seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému – ke kamarádovi, k dospělému – vytváření pravidel třídy. Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování.

…„Připrav se na bílou peřinu!“

V tomto integrovaném bloku si ukážeme, jak zima kouzlí. Zahrnuty budou témata o adventu, znacích zimy, zimních sportech, zimním oblečení, o lidském těle a zdraví, ale zejména o zimních tradicích.

V zimě se zaměříme hlavně na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust.

…„Chytlo jsem poupátka při činu!“

V tomto integrovaném bloku si připomeneme typické znaky jara. Zahrnuty budou témata o jarních květinách, domácích zvířatech, seznámíme děti s místem, kde vyrůstají a povídat si budeme také o povolání a dopravě. Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí,…

…„Paprsky pořádně rozvinu!“

Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě a prázdninách.

S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování.

školka