Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Mravenečci

Mravenečci

TCHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

Třídní učitelky:   Kateřina Třetinová,  Kateřina Urbanová

 Třída je heterogenní a dochází do ní celkem 27 dětí.

 Složení skupiny:        16 chlapců

                                      11 dívek

 Věkové složení skupiny:    4-5 leté děti         

                                              5- leté děti         

 Počet dětí navštěvující MŠ prvním rokem:   5

Předškoláci   : 3

Třída, je nově vymalována,opatřena novým kobercem.Je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích ,nízkých skříňkách a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků.

Třída má dostatečně velké prostory k využití, prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Děti mají pocit, že si v průběhu celého dne hrají, ale při hře budou plnit řadu úkolů, seznamovat  se s novými informacemi, experimentovat, zvolí si samy, jakou formou bude činnost pokračovat. Na řadu činností budeme opět využívat netradiční prostředí – les, potok, zahradu louku a další

Hernu, která je v dopoledních hodinách určena ke spontánním hrám, tělovýchovným chvilkám, cvičení a v odpoledních hodinách slouží pro odpolední odpočinek dětí. Třída je vybavena molitanovými podložkami pro odpočinek. Všechny hračky jsou dětem dostupné, vybavení hračkami je dostačující, bezpečné, vhodné pro všechny věkové skupiny.

Součástí třídy Mravenečků je také kvalitní, estetická koupelna a hygienické zařízení (WC) pro děti.

K budově patří velká školní zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, které skýtají pro děti dostatek herních i pohybových aktivit. Na zahradě se také nachází  pískoviště, klouzačky, houpačky, a mnoho dalších prvků, a také zahradní domek, určený k úschově venkovních hraček a pomůcek.

Třída Mravenečků je zaměřena na pohybovou výchovu,tvořivou a hudební výchovu.

Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech.

Třídní vzdělávací program pro rok 2023/2024 nese název „ROK S VEČERNÍČKEM“

Letos nás bude třídním vzdělávacím programem doprovázet Večerníček. Děti se tak seznámí  s množstvím pohádek, které nám tento klučina na televizních obrazovkách  nabízí již padesát osm let.

Integrované bloky jsou zaměřeny na zvyky a tradice spojené s vnímáním změn, které se zároveň dějí v přírodě. Pozornost věnujeme změnám ročního období, klimatickým jevům, poukazujeme na přírodu, její krásy, nutnost ji ochraňovat, zajímáme se o zvířata a rostliny. Vedeme děti k objevování, rozvoji logického a kritického myšlení a smyslu pro ekologii.

Naším cílem je vzbudit u dětí zvídavost, lásku k přírodě, naší vlasti a úctu k tradicím.

Integrované bloky:

ZÁŘÍ: JÁ A ŠKOLKA

Charakteristika:

 Poznání nového prostředí, seznámení se s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí, pocit sounáležitosti k určité skupině. Po celý školní rok budeme putovat z pohádky do pohádky se zaměřením na přírodu, tradice, morální hodnoty, kamarádství, dobro x zlo.

ŘÍJEN : SE ŠTAFLÍKEM A ŠPAGETKOU ( máme rádi zvířata 4.10. Den zvířat) + JÁJA A PÁJA (ovoce+zelenina)

Charakteristika:

V tomto tématickém bloku nás bude v říjnu provázet Štaflík a Špagetka a budou prozkoumávat , jaký máme vztah ke zvířatům, péči o ně, co máme doma za zvířecího kamaráda.Ve druhé polovině se k nim přidají kamarádi Jája a Pája, kteří nás provedou světem ovoce a zeleniny.

LISTOPAD: CO SE DĚJE V ŘÁHOLCI

Charakteristika:

Tímto tematickým blokem nás provede loupežník Rumcajs , Manka a Cipísek. Děti se naučí poznávat základní druhy lesních zvířat a ptáků. Zjistí, jak zvířata přezimují, čím se v zimě živí. Jak máme pečovat o les, jak se v lese chovat a čím je pro nás důležitý.

PROSINEC: KRTEK A VÁNOCE

Charakteristika:

Tento tématický blok s námi stráví Krteček. Seznámí děti se svátkem svatého Mikuláše, tradicemi českých Vánoc a vánočními zvyky.Pohádka“ Chaloupka na vršku (Jak to bylo na Mikuláše)“. Moje rodina a domov- období Vánoc je nejlepší na to, abychom si uvědomovali důležitost a soudržnost rodiny.

LEDEN: CESTUJEME KOLEM SVĚTA S BOBEM A BOBKEM (multikultura)

Charakteristika:

Tento tématický blok bude plný „ cestování kolem světa“.Pracovat budeme s atlasem,globusem a encyklopediemi.Budeme si povídat, jak prožíváme zimu my a děti v jiných zemích, jak se starají o své zdraví, co bychom měli pro své zdraví dělat my( jak se správně oblékat, co jíst, jak se vyhnout úrazům…).Děti se seznámí s druhy zimních sportů ( pohádka „ Tip a Tap na saních“) a s tím, jak prožívají zimu zvířátka.

ÚNOR: TRADICE MASOPUSTU S KOCOUREM MIKEŠEM

Charakteristika:

Kocour Mikeš seznámí děti se staročeskými tradicemi masopustního období.

Zvyky, tradice, kuchyně, masopustní průvod ( masky, řemesla)

BŘEZEN: KNIHA A JÁ- KAŇKA DO POHÁDKY

Charakteristika:

V tomto tematickém bloku si budeme hrát se spoustou zajímavých knih, děti se seznámí s různými druhy knih, ale hlavně s těmi pohádkovými. Děti se dozví o vzniku knihy a pohádek, něco o historii lidových říkadel, pověstí a pohádek. Zjistí, jak jsou knihy pro nás důležité, že je v nich spousta moudrostí, informací a fantazie. Zároveň se v tomto měsíci budeme věnovat příchodu jarního období, budeme vnímat změny počasí, zaměříme se na první jarní květiny. Tímto nás bude provázet Křemílek a Vochomůrka v pohádce „ Jak zasadili semínko“.

DUBEN: VELIKONOCE S MAKOVOU PANENKOU A MALÁ ČARODĚJNICE- PRVNÍ KOUZLENÍ

Charakteristika:

V tomto období si budeme povídat o zvířátkách a jejich mláďatech na statku, seznámíme děti s obdobím Velikonoc- tradice a zvyky tohoto období, ve druhé části se přesuneme do světa kouzel, čar, pohádkových bytostí skřítků a čarodějnic .Touto částí nás provede Malá čarodějnice.

KVĚTĚN: DEN MAMINEK S BROUČKY A MAXIPES FÍK ( BEZPEČNOST A ZDRAVÍ)

Charakteristika:

První část tohoto bliku budeme pečovat o své maminky, Děti si uvědomí, jakou úlohu má v rodině maminka, jak jí pomáhají a jaký mají k mamince vztah. Ve druhé části  Maxipes Fík dětem pomůže seznámit se s bezpečností nejen venku na silnici, ale také při sportech a hrách. Jak se starat a pečovat o své zdraví.Také se dozví, jak se mají zachovat, pokud se stane někomu nějaká nehoda.

ČERVEN: ZE ŽIVOTA HMYZU S FERDOU MRAVENCEM A U RYBNÍKA SE SKŘÍTKEM RÁKOSNÍČKEM

Charakteristika:

V tomto tématickém bloku budou děti poznávat život hmyzu, brouků a život kolem rybníka. Seznámí se s důležitostí těchto malých tvorů pro přírodu. Ferda mravenec a Rákosníček dětem ukáže, že tito tvorové jsou velmi pracovití, aže bychom si z nich měli vzít příklad.

školka