Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Mravenečci

Mravenečci

Třídní vzdělávací program 2021/2022

V mraveništi povídá se…

…o velké podzimní kráse

V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o kráse podzimu. Zahrnuty budou témata o sklizni ovoce a zeleniny, o změnách počasí, odlet plátků, o lese a jeho barvách, o zvířatech, která v lese žijí, ale také o podzimních tradicích. V tomto období nás čekají také týdny s knihou – tedy pohádkové.

Na podzim se zaměříme zejména na kladnou adaptaci nových dětí do třídy. Budeme se seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému – ke kamarádovi, k dospělému – vytváření pravidel třídy. Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování.

…že zima nastává zase

V tomto integrovaném bloku si ukážeme, jak zima kouzlí. Zahrnuty budou témata o adventu, zimních sportech, zimním oblečení, o lidském těle a zdraví, ale zejména o zimních tradicích.

V zimě se zaměříme hlavně na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust. Budeme rozvíjet samostatný mluvní projev a řečové schopnosti, záměrnou pozornost a soustředěnost.

…že je tady jaro, zdá se

V tomto integrovaném bloku si připomeneme typické znaky jara. Zahrnuty budou témata jarních květinách, domácích zvířatech, seznámíme děti s místem, kde vyrůstají a povídat si budeme také o povolání a dopravě. Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí,…

Na jaře předškoláky čeká zápis do školy, proto se zaměříme na celkovou přípravu. Rozvíjet budeme především jemnou motoriku a zaměříme se opět na samostatný mluvní projev – mluvení v celých větách, správná výslovnost. Budeme také rozvíjet prostorovou orientaci a předmatematické dovednosti.

…o teploučkém letním čase

Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě a prázdninách.

S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování. Budeme se snažit, aby si děti konec školního roku co nejvíce užily.

V tomto školním roce nás nově čekají pátky s ABECEDOU pro předškoláky. Každý pátek nás bude čekat písmenko, o kterém si budeme povídat, a u kterého budeme hledat co nejvíce věcí na něj začínajících. Děti si z domu přinesou věci, hračky,…, které začínají na určité písmeno a společně si je ukážeme a pojmenujeme. Potom si písmeno i vytvoříme/vymalujeme.

Třídní učitelky: Tereza Smočková, Kateřina Urbanová

Zapsáno 28 dětí

školka