Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Informace ke stravování

Na základě v

Na základě vyhlášky č. 271 a 272/ 2021 upravující vyhlášku č. 107/2005 Sb.

a vyhlášky č.13/2023 Sb., ze dne 3.1.2023

dochází k úpravě finančních limitů na nákup potravin od 1.4.2023

Děti do 6 let:

  1. celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačinka, pitný režim) kategorie 1 – 44,- Kč
  2. částečné stravování (přesnídávka, oběd, pitný režim) kategorie 3 – 35,- Kč

Děti 7-10 let:

  1. celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim) kategorie 2 – 47,- Kč
  2. částečné stravování (přesnídávka, oběd, pitný režim) kategorie 4 – 38,- Kč

Stravné máte možnost uhradit na náš účet č. 1770688379/0800. K tomu je však potřeba dát souhlas s inkasem od 1. září s nastaveným limitem alespoň 2 000 Kč. Stravné lze ve výjimečných případech platit i složenkou, nebo hotovostně ale vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce. Odhlašování dětí ze stravování se provádí vždy do 13.00 hod na následující den nepřítomnosti formou SMS na mobilní telefon č. 702 040 072, nebo na pevnou linku č. 571 658 976.  Pokud dítě nebude odhlášeno, má rodič právo si oběd pro dítě vyzvednout v době od 11.00-11.15 hodin do nerezového jídlonosiče. Oběd do jídlonosiče je dán pouze první den nepřítomnosti dítěte. Pokud dítě není řádně omluveno na další dny, je mu účtován oběd v plné výši včetně provozních nákladů.  V pondělí, první den v týdnu se do jídlonosičů nevydává, pokud se dítě nedostaví do 8.00 hodin, je mu oběd automaticky odhlášen.

Marie Klvaňová – vedoucí školní jídelny

školka